Ürün Takip Sistemi Nedir?

Ürün Takip Sistemi Nedir?
Devlet destekli olarak geliştirilen Ürün Takip Sistemi, sağlık ve kozmetik alanında üretilen cihazların tedarikinden hastaya ulaştırılmasına kadar olan süreci takip etmeyi sağlar. Kısaltması ÜTS olan proje, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile TÜBİTAK Bilgem işbirliği kapsamında geliştirilmiştir. 2017’de hayata geçirilen sistem, hastalara ve kozmetik alanında hizmet alan kişilere, ihtiyaç duydukları ürünlerin pratik bir şekilde temin edilmesini sağlar. Sadece ürünlerin üretilmesi ve temini için değil, aynı zamanda piyasaya sürülmüş, tıbbi cihaz ve medikal ürünlerin onaylı olup olmadığını görmeyi de sağlar. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı bu proje temelde sağlık ve kozmetik alanında izinsiz şekilde halk sağlığını tehdit edecek uygulamalar yapılmasının önüne geçmeyi hedefler.

Ürün Takip Sistemi Ne İşe Yarar?
Daha geniş kapsamlı ifade etmek gerekirse Ürün Takip Sistemi (ÜTS), tıbbi ve kozmetik cihazları üreten, ithal eden, dağıtan, satan kişileri takip etmeyi sağlar. Aynı zamanda bunları kullanan kişileri ve hastaneleri de takip etmeyi kolaylaştırır. Sağlık Bakanlığı ÜTS bilgi portalı üzerinden şu bilgileri rahatlıkla görebilirsiniz:
Tıbbi cihazların listeleri
Tıbbi cihazların durumları
Tıbbi cihazların bayilik listeleri
Tıbbi cihazların firma listeleri
İhale sonuçları.

ÜTS Kimler Tarafından Kullanılır?
Ürün takip sistemi hastaneler ve eczaneler için pratik işlem yapmayı sağlar. Hangi ilacın stokta ne kadar kaldığı ve ne kadar sipariş edilmesi gerektiği konusunda hastaneler ve eczaneler ÜTS ile hızlı takip sağlayabilirler. Tıbbi malzeme temini yaptıktan sonra hastaneler ve eczaneler bu sistem üzerinden Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunurlar. Kozmetik firmaları, gözlük ve optik firmaları, kullanıcılar ve hastalar, tıbbi cihaz üreticisi firmalar bu sistemi kullanarak yaptıkları işlemlere dair bakanlığa bilgi verirler.

ÜTS Nasıl Çalışır?
Ürün takip sisteminde çalışma şekli şöyle ilerler:
Öncelikle üretici ürünü distribütöre gönderir. Bu gönderim sonrasında bakanlığın sistemine bildirimde bulunur.
Distribütör cihazı hastaneye gönderir. Hastane de cihazı aldıktan sonra ÜTS’ye bildirimde bulunur ve ilacı hastaya verir.
İlacı hastaya veren hastane geri ödeme kurumuna, geri ödeme kurumu da işlemi ÜTS’ye bildirir. Burada hastanenin yaptığı işlemin geri ödemeye uygun olup olmadığı değerlendirilir.
Bu işlem zinciri üretici firma ürünü, satış yerine, ithalatçı ya da ihracatçı firmaya gönderdiğinde de aynı şekilde ilerler. Yapılan her işlem bir sonraki adımda kullanıcıya ya da hastaya ulaşana kadar hep ÜTS’ye bildirilir. En sonunda ürün ya da cihaz alıcıya ulaştığında geri ödeme kurumuna bildirim yapılır. Geri ödeme kurumu bu işlemi ÜTS’ye bildirerek ödemeye uygun olup olmadığını öğrenir. Sonrasında satış yeri, hastane ya da dağıtıcı için istenen geri ödeme, şartlara uygunsa ilgili kuruma yapılır.

Ürün Takip Sisteminin Faydası
Ürün takip sisteminin en önemli faydası, merdiven altı üretimin önüne geçerek, sağlık ve kozmetik alanlarında güvenli üretim ve tedarik zinciri oluşturmaktır. Bozuk malların piyasadan toplanması, ihtiyaç sahiplerine doğru sağlık ürünlerinin ulaştırılması ve bütün bu sürecin kayıt altına alınması ÜTS ile mümkündür.